Ongelmakohtien tehokas paikantaminen ja keskitetty verkonhallinta tuovat arkeen sujuvuutta

LapIT Oy on Pohjois-Suomen kuntien omistama ICT-talo, joka tarjoaa työntekoa helpottavia ratkaisuja informaatio- ja viestintäteknologiaympäristöihin avaimet käteen -palveluna: LapIT järjestää asiakkaalleen kaikki tietoliikenneyhteydet verkosta laitteisiin ja laitteiden käyttöön, jotta asiakas voi huoletta keskittyä omaan työhönsä. Noin 25 kunnan useat julkishallinnon ja terveydenhuollon organisaatiot nojaavat LapITin ICT-ratkaisuihin. Kun asiakkaina on muun muassa sairaaloita, verkon toimivuus on kriittistä.

Suurin osa Lapin läänin terveyskeskuksista saa ICT-palvelut juuri LapITin kautta. Esimerkiksi keskussairaalassa vuodeosastot ja leikkaussalitoiminta vaativat ehdottoman varmat ja hallittavat yhteydet. Kun puhutaan potilaan hengestä, käyttökatkojen seuraukset ovat katastrofaalisia. Lisäksi kuntien, koulujen ja jopa päiväkotien siirtyessä paperisista dokumenteista virtuaalisiin tietojärjestelmiin verkon merkitys kasvaa. Jos verkko ei toimi esimerkiksi kouluissa, opetusta ei yksinkertaisesti pystytä järjestämään.

LapIT Oy itse toimii laajalla alueella kahdeksalta paikkakunnalta käsin, joten yhteyksien täytyy olla kunnossa yrityksen tehokkaan toiminnan takaamiseksi. LapITilla ja sen asiakkailla käytössä olevien laitteiden kirjo onkin valtava, minkä takia haluttiin luotettava kumppani. Käyttöön päätettiin ottaa Extreme Networksin verkkolaitteita ja -palveluita. Nyt yrityksellä onkin käytössä useita satoja Extreme Networksin verkkolaiteitta, tietoliikennekytkimiä, wlan-controllereita ja tukiasemia.

”Markkinat puskevat halpoja kiinalaisia laitteita, mutta meillä on oltava luotettava kumppani, jonka laitteet toimivat ja tietoturva on vahva.

Toimintavarmuus ja hallittavuus menee muun edelle”, LapITin vanhempi tietoliikenneasiantuntija Markus Saloniemi toteaa.

LapITilla on käytössään muun muassa Extreme Management Center, jonka avulla voidaan hallita kaikkia Extremen laitteita keskitetysti. Mahdollisen ongelman ilmetessä Management Centeristä saadaan hälytys, joka kertoo tarkalleen, missä ongelmat sijaitsevat. Kun aiemmin ongelmia on jouduttu etsimään manuaalisesti yksi verkon haara kerrallaan, Lapit pystyy nyt paikallistamaan ja korjaamaan ongelman täsmällisesti ja nopeasti. Lisäksi verkkoon liittyminen pystytään automatisoimaan, jolloin verkon tietoturva paranee: vain sallitut käyttäjät tietyiltä laitteilta saavat pääsyn.

Testaus- ja käyttöönottovaiheessa olevalla Extremen Network Analyticsilla LapIT puolestaan pääsee pureutumaan tarkemmin siihen, mitä verkossa tapahtuu: missä mahdollista hitautta on ja missä verkolta tarvitaan lisää kapasiteettia.

Saloniemi nostaa esille erityisesti kolme seikkaa, joista LapIT on selvästi hyötynyt:

1. Toimintavarmuus ja luotettavuus

Extreme Networksin tuoteperheen avulla asiakkaille pystytään tarjoamaan toimintavarmat informaatio- ja viestintäteknologiaratkaisut vaativimpiinkin työympäristöihin.

2. Parempi näkyvyys ja hallittavuus

Verkkolaitteita ja verkkoa voidaan hallita massana, eikä tarvetta jokaisen laitteen tutkimiseen enää ole. Vianselvitys ja laitteiden käyttöönotto on helpottanut, ja verkon ongelmakohdat on helppo paikantaa.

3. Extreme Networksin tuki

Extremen tuki on ollut erinomainen: esimerkiksi laitevaihdot toimivat jouhevasti ja ongelmatilanteissa apua on saatu nopeasti.

”Arki on selvästi sujuvoitunut, ja asiantuntijoiden työaikaa vapautuu nyt muihin tehtäviin, kun manuaalinen sarjatuotantotyö saadaan automatisoitua”, Saloniemi kiittelee. Tulevaisuudessa LapIT aikoo lisätä automatiikkaa ja keskitettyä hallintaa entistä enemmän.

Toimintavarmat tietoliikenneratkaisut tekevät verkon ylläpidon helpoksi

Ylioppilaiden Terveydenhuoltosäätiö YTHS on viime vuosina siirtynyt voimakkaasti digitaalisiin palvelukanaviin, ja etävastaanotot sekä digitaalinen asiointi ovat jo tätä päivää. Kun vanhat tietoliikenneratkaisut eivät enää taipuneet uusiin vaatimuksiin ja laitteistokin alkoi olla elinkaarensa lopussa, YTHS otti käyttöönsä Extreme Networksin tietoliikenneratkaisut.

Opiskeluterveydenhuollon asiantuntijana YTHS tuottaa korkeakouluopiskelijoille pitkäaikaista terveyshyötyä hyvin kohdentuvilla matalan kynnyksen palveluilla. Yleisterveyden, suunterveyden ja mielenterveyden palvelukokonaisuuksien sekä terveyden edistämisessä ja yhteisöterveydessä tehtävän työn tavoitteena on ylläpitää ja parantaa opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukykyä ympäri Suomea.

Omia toimipisteitä YTHS:llä on 13 paikkakunnalla. Verkolta vaaditaankin kapasiteettia useiden järjestelmien ylläpitoon sekä muun muassa video- ja puhelinyhteyden toimintaan.

Verkon päälle on rakennettu esimerkiksi toimipisteiden yhteiset potilastietojärjestelmät, ajanvarausjärjestelmä, sisäisen viestinnän kanavat sekä videoyhteyden kautta tarjottavat etävastaanotot, joten tietoliikenteen tulee olla sujuvaa ja suojattua. Erityisesti puhelinjärjestelmät ovat herkkiä, ja ne reagoivat nopeasti häiriöihin ja katkoksiin. ”Ylläpidon näkökulmasta kaikki on kunnossa, kun laitteet ovat ’näkymättömiä’ ja palvelumalli toimii”, YTHS:n tietohallintapäällikkö Sauli Kleemola kertoo.

Hankintapäätös uusista laitteista tehtiin syksyllä 2016 ja käyttöönotto tapahtui vuoden 2017 alkukeväästä. Lähtötilanne oli, että vanhat laitteet vaativat korjausta eikä langatonta verkkoa ollut. Langaton verkko rakennettiin Dustinin toimesta alusta asti uutena Extreme Networksin laitteilla, avaimet käteen -periaatteella.

Nyt YTHS:llä on jokaisessa toimipisteessään uudet reunakytkimet sekä langattoman verkon tukiasemat. Langattoman verkon hallinta on toteutettu vikasietoisilla kontrollereilla. Yhteensä Extreme Networksin laitteita on käytössä parisen sataa. Lisäksi käytössä on Dustinin tuottama palvelunhallintamalli, jossa laitteiden toimintaa seurataan ja hallitaan 24/7 sekä raportoidaan kuukausittain.

”Saimme sellaisen ratkaisun, mitä haimme. Kaikki on sujunut ammattimaisesti”, Kleemola toteaa ja kertoo, että lisää uusia digitaalisia välineitä saattaa olla tulossa käyttöön lähitulevaisuudessa. YTHS digitalisoikin jatkuvasti palveluitaan mahdollisimman sujuvan asiakaspalvelun saavuttamiseksi.

YTHS palvelee myös digitaalisesti

YTHS on digitalisoinut palvelujaan viime vuosien aikana. Suojatun skype-yhteyden avulla tarjotaan etäpalveluna mm. seksuaali- ja matkailuneuvontaa ja annetaan ohjeita painonhallintaan sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyyn. Virtuaalisia vertaistukiryhmiä toteutetaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa.

Self-palvelussa opiskelijat voivat hallinnoida omia ajanvarauksiaan, lähettää esitietolomakkeita, osallistua kyselyihin ja viestiä turvallisesti YTHS:n asiantuntijoiden kanssa. Palvelua kehitetään jatkuvasti, ja vuoden 2018 aikana lisäominaisuuksiksi tulee mm. chat sekä sähköiset oirekyselyt, jotka nopeuttavat hoidontarpeen arviointia.

Kleemola nostaa esille kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät Extreme Networksista toimivan ratkaisun:

1. Hyvä hinta-laatusuhde

Julkisen hankintamenettelyn mukaan toimiessa yhteistyökumppanille asetetaan tiukat vaatimukset. Extreme Networks sai kilpailutuksessa korkeat hinta- ja laatupisteet.

2. Toimintavarmuus

Laitteet ovat luotettavia ja toimivat, niin kuin odotetaan.

3. Hallintamalli

YTHS:n tietohallinto on pieni, ja työtä riittää operatiivisella ja hallinnollisella puolella. Verkkolaitepalvelut haluttiin mahdollisimman valmiina ja sujuvasti toimitettuna kokonaisratkaisuna.