Kokeile 1 kk ilmainen testi!

 • Tiedätkö mitä sovelluksia verkossasi liikkuu?
 • Toimiiko verkkoratkaisunne täydellä teholla?
 • Paljonko työaikaa työntekijöiltä kuluu päivittäin odottamiseen verkon tai sovellusten hitauden vuoksi?

Näihin kysymyksiin saat helposti ja vaivattomasti vastauksen varaamalla 1kk maksuttoman kokeilujakson ExtremeAnalytics™ tuotteelle.

Kokeile ilmaiseksi!

Paranna verkkosi nopeutta ja toimintavarmuutta ExtremeAnalyticsin avulla.

Verkko on liiketoiminnan perusta. Yritysten tietoverkkoja on käytetty liittämään sekä työntekijöiden että asiakkaiden laitteet internetiin ja paikallisiin resursseihin, kuten esimerkiksi sovelluksiin ja tulostimiin. Aiemmin suurin osa sovelluksista on ollut suhteellisen yleisiä ja yksinkertaisia – selaimet, Word, PowerPoint, sähköposti ja muita paikallisia sovelluksia. Tietoverkko on ollut organisaatiossa tärkeä, mutta ei yhtä kriittinen kuin puhelinjärjestelmä. Verkkoyhteyden toimimattomuudesta on ollut huomattavaa haittaa, mutta liiketoiminta ei kuitenkaan ole pysähtynyt. Verkkoyhteyden katkoksista huolimatta käyttäjät ovat pystyneet tekemään työnsä tietokoneillaan.

button-2

RATKAISU

button-2

HYÖDYT

button-3

ESIMERKKEJÄ

SOVELLUSTEN ANALYSOINTI JA OPTIMOINTI

Nykyisin verkon huono suorituskyky tai toimimattomuus voi haitata tai jopa pysäyttää liiketoiminnan yrityksessä. Verkon alhainen suorituskyky näkyy hitautena käyttäjille. Nykyisin yritysten verkot ovat usein osittain tai suurelta osin langattomia ja niihin kytkeytyy myös työntekijöiden omia laitteita, kuten käyttäjien henkilökohtaiset tabletit ja puhelimet. Käyttäjät voivat ladata ja käyttää sovelluksia tuhansien eri sivustojen ja pilvipohjaisten palvelujen kautta. Ladattu sisältö voi olla multimedia-, puhe-, data- tai videosisältöä. Jatkossa nämä ns. BYOD-käyttäjät ovat tulevaisuuden suurin käyttäjäryhmä. Käyttäjät lähettävät ja lataavat suuria määriä erilaista sisältöä yritysten omille palvelimille tai pilvipalveluihin. Uusia sovelluksia voidaan ottaa mukaan liiketoimintaan hyvin nopeasti.

Näiden haasteiden vuoksi yrityksillä on suuri tarve sovellusten näkyvyydelle ja keskitetylle ohjaukselle, käyttämällä dataliikenteen tarkempaa seurantaa. Markkinoilla olevat ratkaisut, kuten verkon- ja sovellusten suorituskyvyn hallintaan perustuvat ratkaisut voivat tarjota näkyvyyttä sovellukseen, mutta keinot ovat rajalliset, koska ne eivät voi tarjota kaikkia tärkeitä tietoja, kuten sovelluksen vs. verkon vasteaika. Ne eivät pysty tarjoamaan valvontaa sovelluksille, eivätkä täydellisiä tietoa käyttäjien laitteiden sijainnista.

Ratkaisut, kuten NGFW-palomuurit ja WAN-kiihdyttimet, joissa ideana on kanavoida suuria määriä liikennettä verkon kautta yhden laitteen läpi rajoittavat huomattavasti skaalatutuvuutta ja tuovat mukanaan uusia haasteita. Ne keskittyvät yksinomaan IT-toimintoihin, eivät yrityksen liiketoimintaan.

ExtremeAnalytics on verkkopohjainen työkalu, joka mahdollistaa sovellusten analysoinnin ja optimoinnin. Se kerää sekä analysoi verkossa liikkuvaa dataa reaaliaikaisesti ja auttaa tekemään keräämänsä tiedon pohjalta päätelmiä sovelluksista eri näkökulmista, kuten esimerkiksi sijainnista ja päätelaitteista riippuen.

ExtremeAnalytics on ensimmäinen ja ainoa ratkaisu, joka muuttaa verkon osaksi strategista liiketoimintamallia tarkkailemalla verkkopohjaisen liiketoiminnan tapahtumia sekä strategista tietoa. Työkalu auttaa yritysjohtajia liiketoiminnan päätöksenteoissa joihin aiemmin on kulunut useiden asiantuntijoiden raportointia ja mielipiteitä. ExtremeAnalytics tekee kaiken keskitetysti yhdestä pisteestä, yhdistämällä verkon hallinnan sekä liiketoiminnan analytiikan ennen näkemättömällä laajuudella.

ExtremeAnalyticsin avulla it-toimintoja voidaan optimoida erikseen verkon jokaisen sovelluksen osalta sekä parantaa näiden sovellusten tietoturvaa ja kerätä kriittisiä tietoja liiketoiminnan analysointiin.

ExtremeAnalytics ominaisuuksia:

ExtremeAnalytics on visuaalisesti intuitiivinen työkalu, joka mahdollistaa tietojen monipuolisen tarkastelun. Siinä on avoin API-rajapinta helpottamaan sormenjälkien räätälöintiä sekä liitettävyyttä muiden valmistajien tuotteisiin.

button-3

OTA YHTEYTTÄ
 • Dashboard

  Sovellusten ja kaistan käyttö – ExtremeAnalytics esittää helposti useita eri sovelluksia, kaistan käyttöä, asiakkaiden ja liikennevuon määriä valitun aikajakson sisällä.

 • Muokattavissa oleva sormenjälkikirjasto

  yli 7000 sovellusta sekä yli 13000 sormenjälkeä tällä hetkellä ja kyky luoda helposti omia sormenjälkiä. Valmiiden sovellustunnisteiden määrä kasvaa jatkuvasti päivitysten mukana. ExtremeAnalytics voi tunnistaa lähes minkä tahansa sovellukseen.

 • Älykäs sovellustason näkyvyys

  ExtremeAnalyticssa sovellusten tunnistukseen käytetään Deep Packet Inspection ( DPI ) teknologiaa riittävän näkyvyyden tuottamiseksi sekä paikalliselle ( SAP, Exchange , SQL, jne. ) että julkiselle Cloud ( Salesforce , Google, YouTube , P2P , Facebook , Twitter, jne.) liikenteelle. Tämä mahdollistaa osastokohtaisen tarkastelun siitä, mitä sovelluksia tai sivustoja on käytetty, kaistan tarpeen sekä tilastot liiketoimintakriittisten sovellusten ja muiden sovellusten liikenteestä verkossa.

 • Verkon ja sovellusten vasteajat

  ExtremeAnalyticsin avulla voidaan erotella verkon suorituskyky verrattuna sovellusten suorituskykyyn.

 • Parempi tietoturva

  ExtremeAnalyticsin avulla voidaan valvoa ja rajoittaa sovellusten käyttöä sekä verkkosivuille pääsyä. Esimerkiksi tunnettu selaimen version, joka aiheuttaa turvallisuusriskejä voitaisiin kieltää.

ExtremeAnalytics helpottaa vianmääritystä

Kun hitaudesta tai muista asioita raportoidaan IT-tuelle, on usein vaikea päätellä onko kysymys verkosta, sovelluksista tai palvelimesta. Helpdeskit voivat jopa luoda kolme eri vikailmoitusta asiasta eri ratkaisutoimittajille. Koska ongelman todellista syytä ei tiedetä, kestää vian selvittäminen pitkään. ExtremeAnalytics erottaa sovelluksen ja verkon vasteajat sekä raportoi ne sovelluskohtaisesti tai jopa käyttäjäkohtaisesti kunkin sovelluksen osalta. Tämä mahdollistaa keskittymisen todelliseen ongelmaan ja nopeuttaa vian ratkaisua. Lisäksi voidaan havaita ongelmia sovelluskohtaisesti. ExtremeAnalytics tarjoaa näkyvyyden siihen mitä muita sovelluksia on käytetty samanaikaisesti ongelmallisen sovelluksen kanssa, kuten verkkopelit, BitTorrent, VPN-yhteydet, jne. jotka ovat voineet vaikuttaa itse ongelman syntyyn.

Verkon ja palvelinten optimointi tuo nopeutta vaativille sovelluksille

Suurissa verkoissa kuten sairaaloissa käytetään kaistanleveyttä vaativia sovelluksia. ExtremeAnalytics tarjoaa näkyvyyttä sovellusten käytöstä sekä siitä missä kyseinen sovellus on käytössä. Sijoittamalla palvelimet lähemmäksi suurinta käyttäjäryhmää ja tärkeimpiä sovelluksia, verkon kapasiteettia vapautuu muihin sovelluksiin. Eräs sairaala käyttää ExtremeAnalyticsia analysoimaan liikennettä ja siirtämään palvelimia sinne, missä suurin osa käyttäjistä sijaitsee. Samalla pystyttiin parantamaan huomattavasti esimerkiksi röntgenkuvien siirtoa koko sairaalan alueella.

Ymmärtää sovellusten käyttäytymistä ja helpottaa muutoksen hallintaa

Kun organisaatiot kasvavat ja muuttuvat, muutoksia tehdään it:ssä, mikä vaikuttaa sovelluksiin sekä siihen miten niitä käytetään. ExtremeAnalytics auttaa päättäjiä näkemään, mitä sovelluksia käytetään ja varmistamaan että mitään ohjelmia ei vahingossa poisteta käytöstä ilman asianmukaista suunnitelmaa.

It-liiketoiminnan suunnittelu

ExtremeAnalytics mahdollistaa aikataulun suunnittelun esimerkiksi huoltoikkunoita varten. Aikataulutus voi perustua esimerkiksi verkon käytön vaihteluun, erityisesti ympäri vuorokauden toimivissa ympäristöissä. ExtremeAnalytics näyttää tarkalleen miten verkkoa käytetään eri aikoina ja siten mahdollistaa helpon ja tarkan suunnittelun katkoksille, kuten kytkimen tai palvelimen ohjelmistopäivitykselle. Verkon alasajo kunnossapidon suunnittelussa ei voi enää perustua yksinkertaisesti työskentelevien määrään, vaan sen on myös perustuttava liikenteen kuormitukseen verkossa sekä sovellusten käyttöön katkon aikana: eri viikonpäivinä, eri aikoina kuukaudessa tai vuodessa.

Käytännön esimerkkejä ExtremeAnalyticsin hyödyistä

Yleinen tietämys verkon käytöstä

ExtremeAnalytics tekee tuntemattomasta tunnetun. Älykkäät verkot auttavat käyttäjiä tekemään oikeita asioita, parantaen tuottavuutta. Eräs yritys oli ottanut käyttöön mobiilisovelluksen koko organisaatiossa. Käyttämällä ExtremeAnalyticsia yrityksessä nähtiin, että verkossa oli huomattavasti enemmän iOS-laitteiden kuin Androidin käyttäjiä. Kävi ilmi, että käyttäjät eivät olleet koskaan saaneet sähköpostitse tietoa Android-versiosta eivätkä käyttäjät yksinkertaisesti tienneet, että Android-versio oli yrityksessä
saatavilla.

Tee tuntematon tunnetuksi

ExtremeAnalytics muuntaa näennäisesti toisistaan riippumattomia asioita ja yksityiskohtaisia tietoja liiketoimintaa parantavaksi tiedoksi – Tämän avulla organisaatiot voivat tarjota parempaa suorituskykyä sekä käyttökokemusta ja kasvattaa liiketoimintaa. Esimerkiksi tieto, jossa kerrotaan miten ihmiset kävelevät läpi kampuksen tai ostoskeskuksessa, mihin he menevät ensin, kuinka kauan he viipyvät, mitä sovelluksia he käyttävät, millä verkkosivuilla he käyvät, ja mihin aikaan päivästä – tämän kaltainen tieto auttaa yrityksiä tekemään päätöksiä palveluiden, tuotteiden, henkilöstön tai vaikka mainospaikan suhteen, optimoimalla toimintoja ja kääntämällä menetetyt mahdollisuudet osaksi mobiilia käyttökokemusta.