Tunnistatko ongelmakohdat, hyödynnätkö tietoa liiketoiminnan kehittämiseen?

Tietoliikenneverkko on tänä päivänä monen yrityksen tärkein työkalu. Verkon toimivuuden merkitys tulee esiin tilanteissa, joissa verkon hitaus tai toimintavaikeudet uhkaavat lamauttaa koko yrityksen liiketoiminnan. Toisaalta taas verkon toimintaa tehostamalla voidaan suoraan vaikuttaa yrityksen liiketoiminnan tuottavuuteen.

ExtremeAnalytics on ratkaisu, joka on kehitetty verkon suorituskyvyn optimointiin erityisesti liiketoiminnan tuottavuutta ja tarpeita ajatellen. Se on sekä johdon että IT-ammattilaisten helppokäyttöinen työkalu, joka tuottaa raportteja verkon käytöstä sekä johtoryhmän että IT-osaston käyttöön ja linkittää tietoverkon osaksi liiketoimintaa.

Verkon hallinnan ja analysoinnin työkalu
ExtremeAnalytics on ensimmäinen ratkaisu, joka liittää yhteen verkon hallinnan ja kerätyn datan analysoinnin. Se mahdollistaa sekä ongelmanrajauksen että perehtymisen verkkolähtöisiin liiketoimintaratkaisuihin ja tarjoaa strategista tietoa verkon käytöstä sekä yritysjohdolle että IT-asiantuntijoille.

Ota yhteyttä ja varaa esittelyaika!